Cookiebeleid van BesteRecensies.com

Cookies zijn stukjes code die in de browser worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies worden geïnstalleerd, is mogelijk de toestemming van de gebruiker vereist. Als er toestemming moet worden gegeven voor het opslaan van cookies, dan kan deze op elk moment worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische cookies en cookies die geaggregeerde statistische doeleinden dienen

 • Voor de functionaliteit van de essentiële activiteiten van de dienst

  Deze website maakt gebruik van cookies om gebruikerssessies op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die essentieel zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld in verband met de distributie van verkeer.

 • Het opslaan van activiteiten in verband met instellingen, optimalisatie en statistieken

  Deze website maakt gebruik van cookies om browserinstellingen op te slaan en de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies die worden gebruikt om de taal en valuta in te stellen, of cookies die worden gebruikt voor het beheren van firsty-party statistieken, die rechtstreeks worden beheerd door de aanbieder van de site.

Andere soorten cookies of derde partijen die cookies installeren

Sommige van de hieronder vermelde diensten beheren statistieken in een geaggregeerde en anonieme vorm en vereisen niet noodzakelijk de toestemming van de gebruiker, of kunnen direct worden beheerd door de aanbieder, onder voorbehoud van de beschrijving, zonder de hulp van derden.
Als services van derden worden weergegeven in de onderstaande hulpprogramma’s, kunnen deze worden gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te volgen, in aanvulling op de hierin gespecificeerde informatie en zonder medeweten van de aanbieder. Raadpleeg de privacyverklaringen van de vermelde services voor meer informatie.

 • analytics

  Met de diensten die in dit gedeelte worden vermeld, kan de aanbieder verkeer controleren en analyseren en het gedrag van gebruikers volgen.
  Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om bij te houden en te onderzoeken hoe deze site wordt gebruikt, om te verslag uit te brengen over haar activiteiten en om deze te delen met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookie- en gebruiksgegevens.
  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden. Lid van Privacy Shield.

Hoe verleen of herroep ik mijn toestemming voor het installeren van cookies?

Naast wat in dit document wordt beschreven, kan de gebruiker cookie-instellingen rechtstreeks in zijn eigen browser beheren, waardoor derden geen cookies kunnen installeren. Met de browserinstellingen kunt u ook cookies verwijderen die in het verleden zijn geïnstalleerd, inclusief cookies die mogelijk toestemming hebben opgeslagen voor de installatie van cookies door deze website. De gebruiker kan bijvoorbeeld informatie verstrekken over de administratie van cookies in de meest populaire browsers op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren en toestemming intrekken door op de juiste afmeldlink te klikken (indien aanwezig), met behulp van de middelen in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde partij.

Niettegenstaande het bovenstaande erkent de aanbieder dat gebruikers de instructies van EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) en Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of vergelijkbare services kunnen volgen en hiervan kunnen profiteren. Met dergelijke diensten kan de gebruiker zijn trackinginstellingen instellen voor bijna alle advertentietools. De aanbieder beveelt daarom aan dat gebruikers deze tool gebruiken naast de informatie die te vinden is in dit document.

Aanbieder en verantwoordelijkheid

KaFe Rocks Ltd
Suite 5, Valley Towers
Valley Road
Birkirkara BKR9022

Omdat deze website diensten van derden gebruikt die leiden tot de installatie van cookies en andere dergelijke trackingsystemen die technisch niet door de aanbieder kunnen worden beheerd, moet elke specifieke verwijzing naar door derden geïnstalleerde cookies en trackingsystemen als indicatief worden beschouwd. Volledige informatie is te vinden in de privacyverklaringen van de respectievelijke externe aanbieders die in dit document worden genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit van de identificatie van op cookies gebaseerde technologieën, worden gebruikers verzocht contact op te nemen met de aanbieder voor meer informatie over het gebruik van cookies door deze site.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)
Alle informatie die direct of in combinatie met andere informatie de identiteit van een natuurlijke persoon bepaalt of kan zijn.

Gebruiksgegevens
Informatie die deze website (of diensten van derden die deze website gebruiken) automatisch verzamelt, bijvoorbeeld: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag naar de server te verzenden, de grootte van het ontvangen responsbestand, de numerieke code die de status van de serverreactie aangeeft (succesvol resultaat, fouten, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijden per oproep (bijv. hoeveel tijd werd besteed aan elke pagina van de applicatie) en informatie over het pad dat binnen een applicatie werd gevolgd, met name de volgorde van de bezochte pagina’s.

Gebruiker
De persoon die deze site gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, akkoord gaat met de betrokken persoon.

De betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Processor (of gegevensverwerker)
Natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, instelling of andere instantie die persoonlijke gegevens verwerkt namens de controller, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verantwoordelijke (of aanbieder, gedeeltelijk eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens en de gebruikte middelen, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. Tenzij anders vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze website wordt aangeboden.

Deze website (of deze toepassing)
De hardware- of softwaretool die wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen en te verwerken.

Dienst
De dienst aangeboden via deze website zoals beschreven in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden (indien aanwezig) en op deze pagina / toepassing.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders vermeld, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies
Klein bestand dat wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische kennisgeving
Dit privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op deze site, tenzij anders vermeld in dit document.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~vVTVTVTVv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~